Autonomní automobily

Otázka: Co si myslíte o autonomních automobilech?

Odpověď (1): Problém je v přiřazení odpovědnosti (vlastník, výrobce, pojišťovna?…). (2) Bezpečností rizika jako dálkový update řídícího SW a jeho plošný „hacking“. (3) Narušení společenské rovnováhy neboť některé funkce a chování vozidla (agresivní, zodpovědný mód…) budou zřejmě otázkou peněz.

Benefity autonomních vozidel:

 1. Snížení počtu dopravních nehod
 2. Efektivnější, plynulejší a úspornější doprava
 3. Snížení počtu automobilů
 4. Zlepšení mobility
 5. Úspora času
 6. Menší ekologická zátěž
 7. Menší nároky na prostor
 8. Zkrácení času, kdy auto nikdo nepoužívá

Negativní dopady a rizika autonomních automobilů:

 1. Špatné rozhodnutí v případě nevyhnutelné nehody
 2. Nejasné přiřazení odpovědnosti za dopravní nehody
 3. Přechod od soukromé ke sdílené dopravě
 4. Rozrůstání měst a zvýšené dojíždění za prací
 5. Změna trhu práce
 6. Zákaz lidských řidičů

Ostatní problémy:

 1. Bezpečí versus efektivita
 2. Přechod od lidmi řízených vozidel k autonomním
 3. Kybernetická bezpečnost a soukromí
 4. Udržitelný rozvoj
 5. Právní tlak na zákaz vozidel bez autonomního řízení
 6. Regulace a bezpečí versus rychlý rozvoj a nasazení autonomních vozidel
 7. Globální nastavení bezpečnosti autonomních vozidel versus individuální preference