workshop 2024: Prompt Engineering (GenAI)

Prompt Engineering

MasterClass


Termín: středa 10. dubna 2024, 14-17h, vstup volný, Týden inovací na VŠE

Lokalita: NB B, VŠE Praha, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3, Žižkov

Registrace: zde na MS forms

Formát: jen offline + částečně anglicky s ohledem na jednoho z řečníků


Prezentující:

Agenda:

14:00 – 14:15      Představení „prompt engineers“ (All speakers)

14:15 – 15:00     Principy a metody Prompt Engineeringu, Richard A. Novak & Michal Caninec

Obsah:

  1. Intro to LLMs and their limits, In/Out tokens vs Context window, Defining generated artifacts as text, image, code, video…etc., API parametres, Pricing, Performance vs Size of models
  2. Namimg typical use cases as Questions Answering, Language translation, Sentiment analysis, Summarization, Code generation, Data Analytics, Chatbot response, Classifications…etc.
  3. Experiments using different modifiers, styles, perspectives, authors, or artists, and formatting, From zero-shot to few-shot inference, using data as RAG method, Iterations & fine-tunning outputs, How to measure performance of Prompts

15:00 – 15:30     Generování textu, obrazu, videa, (Kamil Matula, Ústav Informatiky Slezské university Opava)

  • Using ChatGPT, MS Copilot, and MidJourney

 

15:30 – 16:00     Datová analytika za pomoci LLM, (PwC, Egor Suslin)

  • Using ChatGPT, MS Copilot

 

16:00 – 16:30     Řešení oborové úlohy při spojení LLM & wflow, (Jiří Korčák, Omnicrane)

  • Using ChatGPT, MS Copilot + Make, Power Automate

 

16:30 – 17:00     Diskuse s účastníky

 

Popis akce:

Formou živých ukázek více Prompt Engineers s odlišnými zkušenostmi online předvést před účastníky formou iterativní a inkrementální práce s LLM ukázat účastníkům co je možné při práci s LLM získat. Inspirovat představivost, dovednosti a podnítit diskusi účastníků na místě.

Akci pořádá Prague Data Ethics Lab, FIS/KSA.

 

Za přípravný tým: Dr. Richard A. Novák & Michal Caninec & Ing. Jiří Korčák