O Laboratoři:

Data Ethics Lab je mezioborová laboratoř založená na Katedře systémové analýzy Vysoké školy ekonomické zkoumající dopady technologií Big Data/AI na stávající společnost.

​Snahou Laboratoře je zvýšit povědomí o tématu informační a datové etiky a také se snažit o popularizaci a srozumitelnost tématu jak u akademické, komerční tak i širší veřejnosti.

Oblastmi výzkumu Laboratoře jsou přínosy a rizika technologií spojených s daty (Big Data /AI) a související etická témata.

Pracoviště propojuje pohledy různých oborů, jako je informatika, statistika, sociologie, psychologie, filozofie a právo.

Přínos Laboratoře vidíme ve výzkumu, navrhování a formulace praktické etiky, která pomůže orientovat se v každodenních dilematech při nasazení datových technologií u firem (B2B), při jejich používání uživateli (B2C) i při rozhodování a regulaci ze strany státu (B2G). Věříme, že tak přispějeme ke společenskému sladění nových možností, výzev a rizik.

Pokud máte nějaké dotazy nebo návrhy, kontaktujte nás na del@vse.cz


 Naši partneři

VŠE Data & Business

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: