Pro studenty

Oblasti pro spolupráci se studenty:

Seminárky: atraktivní témata pro semestrální práce s úvodní konzultací

Bakalářky a Diplomky:  pro nejlepší seminárky pokračující vedení Bakalářských a Diplomových prací

Výzkum: zapojení do výzkumné skupiny Laboratoře jako juniorní členové vědeckého týmu

 

Data Ethics Lab průběžně vypisuje aktuální témata Seminárních, Bakalářských a Diplomových prací souvisejících nějak s etickými tématy řešenými v rámci laboratoře.

 

Současná témata:

Téma 1:   Rozhodovací algoritmy Facebooku a jejich etický dopad na životy jednotlivců a společnosti jako celku.

Téma 2:   Etické aspekty dynamické tvorby cen v telekomunikacích a dopad na celoživotní hodnotu B2B zákazníků

Téma 3:   Etické aspekty Data Governance modelů

Téma 4:    Responsible AI

Téma 5:    Soukromí v online prostředí

 

Časování:   Od zimního semestru 2021

Vedoucí (1-4. téma):      Ing. Richard A. Novák, Ph.D.

Vedoucí (5. téma):          Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.

Pro diskusi nad tématem můžou studenti kontaktovat vedoucího práce na emailu: richard.novak@vse.cz a sigmund@vse.cz