Responsible AI

Tématem letošní SEP 2023 konference je:

Responsible AI, technology for good!


Termín:    Pondělí 6. listopadu 2023, 14-18h, vstup volný, Týden inovací na VŠE Praha

Lokalita:  Aula: NB A, VŠE Praha, nám. W. Churchilla 1938/4, 120 00 Praha 3-Žižkov

Registrace: studenti VŠE zde, veřejnost až na místě


Agenda konference

14:00 – 14:15    Úvodní slovo konference: Responsible AI

Speciální host Prague Data Ethics Lab

 

14:15-15:00     Technologický vhled: Overview of Responsible AI area

Ing. Richard A. Novák, Ph.D.,

Chairman Prague Data Ethics Lab,

CEO OmniCrane

V úvodní přednášce představíme současný stav poznání a metody v AI, jako jsou klasické ML metody (decision trees, cluster analysis, regression, bayesian statistics…), neuronové sítě (NN), rozsáhlé jazykové modely (LLM), evoluční algoritmy a další. Ukážeme si aktuální trendy a aplikace těchto metod v rozdílných oborech lidské činnosti jako je Automatizace průmyslu vs Kreativní práce, Korporace vs Startupy i další. Přednášku zakončíme ukázkou metod vhodných pro pro Etický design AI a následně i Explainable nástroje AI (xAI), tedy jak uživatelům popsat i sdělit, jak AI „ black boxes“ fungují.

 

15:00 – 15:20      Etický vhled:  People involved in AI, Automation and Autonomy, two Ethical concepts that shape the future

Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D, Vice-Chairman Prague Data Ethics Lab

V dnešním rychle se vyvíjejícím technologickém světě se stále více diskutuje o dopadech automatizace na lidskou autonomii. Tato přednáška se zaměřuje na komplexní vztah mezi automatizací a autonomií, zkoumá, jak jedna sféra ovlivňuje druhou a jaké jsou důsledky tohoto vztahu pro budoucnost práce, etiky a společnosti. Zatímco automatizace přináší efektivitu a zvyšuje produktivitu, může také vést k ztrátě pracovních míst a snížení lidské autonomie v rozhodovacích procesech.

Přednáška bude zkoumat několik klíčových otázek: Jak může automatizace podporovat autonomii a kde ji ohrožuje? Jaké jsou etické a sociální důsledky tohoto vztahu? A jak můžeme vytvořit rovnováhu, která maximalizuje výhody a minimalizuje rizika? Cílem je poskytnout komplexní pohled na tuto dvojici konceptů a nabídnout návrhy na to, jak je možné dosáhnout harmonického soužití mezi automatizací a lidskou autonomií v nadcházejících dekádách.

 

15:20 – 15:45      Případová studie:  Predictive Maintenance in Telematics

Doc. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA, ČVUT FD, Laboratoř řízení a modelování dopravy

RNDr. Petr Máša, PhD., & Ing. R.A.Novák, Ph.D. & Ing. J.Brož, ČVUT FD

Použití metod umělé inteligence na velké soubory dat k řešení problému, který má pozitivní přínos pro celou společnost. Prezentace prvních orientačních výsledků výzkumného grantu TAČR zaměřeného na prediktivní údržbu telematických zařízení v pražských tunelech.

 

15:45-16:00 Přestávka na kávu

 

16:00 – 16:20   Sociologický vhled: How AI affects information society

Mgr. Kamil Matula, Ph.D. a Mgr. Anna Novotná, Ph.D., Slezská Univerzita Opava

Problematika umělé inteligence je v dnešní době velmi populární. Předpokládá se, že v blízké době přebere do velké míry kontrolu nad běžnými výrobními procesy, nad návrhy kódů, částí výuky a většinou mechanicky prováděných operací. Zároveň je málo známé, že již dnes kontroluje naše informační toky a velkou část informačního prostředí. Jako společnost ji již dlouho používáme k třídění informací, ať už ve spamových filtrech, nebo v algoritmech vyhledávačů a sociálních sítí. Víme, že ačkoli potřebujeme její funkčnost, zároveň může mít na jedince a jeho informační chování neblahý vliv, který se projevuje nejen fyzicky, ale také psychicky. Rádi bychom se v rámci příspěvku zamysleli nad tím, v čem nám vlastně pomáhá a jak moc nám případně škodí.

 

16:20 – 16:40    Právní principy: The future is digital: or maybe not

BcA. et Bc. Hynek Trojánek / Iuridicum Remedium

Trochu jiný pohled na stinné stránky datové expoloze. Trend přesouvání aktivit a komunikací do digitálního prostoru vede nejen k erozi soukromí, ale i k posilování digitálního vyloučení: lidé, kteří nemohou či nechtějí využívat některé digitální technologie, doslova vypadávají ze společnosti. V některých zemích proto sílí volání po „právu na analog“. Co když se digitální proroci spletli? Co když bude i budoucnost primárně analogová?

 

16:40 – 17:00    Komunitní vhled: The power of human communities vs Facebook algorithms

Ing. Jiří Korčák, VŠE Praha / Prague Data Ethics Lab

Vhled do toho jak lze změřit sílu a odolnost různých komunit a jak se liší prostředí různých sociálních sítí. Diskuse nad vlivem algoritmů, které moderují vnímání reality v rozdílných sociálních bublinách a zejména jak se liší pohled na realitu mezi tzv. generací sněhových vloček a lidí co vyrostli ještě v době bez sociálních sítí.

 

17:00 – 18:00    Diskuse a Networking účastníků

 

Popis akce:

Responsible AI (rAI): Zodpovědná umělá inteligence je praxe navrhování, vývoje a nasazování umělé inteligence s dobrým úmyslem jak pro datové vědce, kteří AI navrhují, tak uživatele aplikací AI i širší společnost, kterou často AI podprahově ovlivňuje. Dobrá praxe v rAI v sobě pak zahrnuje souhru více disciplín, jako jsou počítačové a matematické vědy, sociologie, psychologie, filozofie, právo a řadu dalších. 

Pokud vás stejně jako nás zajímají vyvážené pohledy datových vědců, filozofů, sociologů, právníků, statistiků a ekonomů, přijďte si letos na již 29. ročník tradičního formátu konference Systémové a Etické přístupu (SEP 2023) poslechnout, jak se na problematiku Responsible AI dívají různé profesní skupiny.

Za přípravný tým konference:

Dr. Richard A. Novak, Dr. Tomáš Sigmund, Dr. Kamil Matula a Dr, Anna Novotná

 

Z konference byl publikován sborník abstraktů. Sborníky z předchozích ročníků konference Systémové a etické přístupy naleznete zde.