Lidé

Řídící výbor

Ing. Richard A. Novák, Ph.D.

Předseda laboratoře

Big Data & AI technologie ve vazbě na nově generované etické problémy a dilemata. Dlouholetá zkušenost s velkými datovými projekty v korporacích a start-ups.

Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.

Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.

Místopředseda Laboratoře

Etika (obecná, podnikatelská, informační), teorie systémů (měkké i tvrdé systémové metodologie), teorie médií, sémiotika a teorie informace, vztah člověka a stroje

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.

Místopředseda laboratoře

Nová média, sociální sítě, informační management

Členové Labu

PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

Prezentační a rétorické dovednosti, interpretace informaci a ICT ve vzdělávání, lingvistika, pedagogika

Ing. Jakub Novotný, Ph.D.

Ing. Jakub Novotný, Ph.D.

Teorie informace, podniková metadata, projektové řízení, sport wearables

Ing. Jiří Korčák

Ing. Jiří Korčák

Etická dilemata spojená s rozšiřováním lidského těla o technologické elementy (Human enhancement, HE).

Mgr. Michaela Šmotková

Seniorní advokát působící v právní kanceláři JŠK od roku 2012. Zaměřuje se na ochranu osobních údajů, obchodní právo a právo obchodních společností, pojišťovací právo, spotřebitelské spory.

Mgr. Anna Novotná, Ph.D.

Mgr. Anna Novotná, Ph.D.

Odborná asistentka Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Předmětem jejího zájmu jsou informační chování, digitální gramotnost, společenské dopady informačních fenoménů, média a mediální komunikace, datafikace.

Mgr. Kamil Matula, Ph.D.

Mgr. Kamil Matula, Ph.D.

Odborný asistent Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Zabývá se společenskými dopady informačních fenoménů, HCI, UX výzkumem a designem, informačním chováním a metagramotností.

Poradní výbor

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze.

Doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Vedoucí katedry IT na VŠE Praha. Zakladatel a ředitel Data&Business MBA programu a xPORT Business Acceleratoru.