Úspěch bakalářské práce psané pod vedením člena DEL

Bakalářská práce na téma návrhu UX/UI aplikace, jejímž vedoucím byl člen DEL, byla v souteži EZOP oceněna jako nejlepší fakultní práce. Blahopřejeme úspěšnému studentovi!