Účast na konferenci Wittenberg 2022

9.-11. 9. 2022 se členové Laboratoře datové etiky zúčastnili německé konference Wittenberg 2022 v sekci Strukturwandel und öffentlicher Diskurs. Účast byla hojná a diskuse plodné.