Účast na konferenci Etika v 21. století

Členové Laboratoře datové etiky se zúčastnili ve dnech 23.-.24.6. konference Etika v 21. století pořádané v Českých Budějovicích Jihočeskou univerzitou. Setkali jsme se tam se zajímavými lidmi a diskutovali o etických problémech 21. století.