ŠKODA AUTO nám přidělila grant na výzkum Autonomních vozidel a AI etiky.

Cílem grantu je: Prozkoumat širší kontext AI etiky spojený s implementací AV technologie do praxe

Klíčová slova spojená s výzkumem: Autonomní vozidla, etika AI, počítačové vidění, rozhodovací situace, sociální dilema