EK připravuje nařízení o digitálních službách a digitálních trzích

Nařízení o digitálních službách se má týkat nelegálního obsahu, reklamy a dezinformací. Různé stránky včetně sociálních sítí budou muset zveřejňovat, jak fungují jejich algoritmy, jak se starají o odstraňování nelegálního obsahu a jakým způsobem cílí reklamu na uživatele. Některá nařízení se budou týkat jen platforem, které ma jí v EU více než 45 milionů uživatelů.

Nařízení o digitálních trzích má zajistit vyšší míru konkurence na evropském digitálním trhu a zabránit velkým společnostem ve zneužívání jejich dominantního postavení a zneužívání tržní síly. Je tedy zaměřeno především na tzv. strážce (gatekeepers), kteří mají silné postavení a zastoupení na digitálním trhu. Nebudou moci kombinovat data z různých služeb (např. Facebook a WhatsApp), nebudou smět podporovat jen své produkty a služby a budou muset zajistit přenositelnost služeb a přístup k datům.

Evropská komise dokumenty schválila v roce 2020. V roce 2022 bude docházet k vyjednávání s členskými státy EU, takže se tím pravděpodobně bude zabývat i české předsednictví.